tbsi


भीम स्तुती कि भीम-स्तोत्र ??

*भीम स्तुती कि भीम-स्तोत्र ??* भीम-स्तुती ह्या कवितेस “प्रार्थनेचा” दर्जा देणे योग्य आहे का? जर “नाही” तर विहारांमध्ये होणारे याचे पठण थांबवायला नको का ?? वि. तु. जाधव लिखित कविता हि कविता धार्मिक विधी-प्रसंगी म्हणण्यात येते… दिव्य प्रभरत्न तू, साधू वरदान तू – आद्य कुलभूषण तू, भिमराजा | सकल विद्यापती, […]


बामसेफ : प्रतिक्रांतीचे एक षडयंत्र

 ⁠⁠⁠? बामसेफ : प्रतिक्रांतीचे एक षडयंत्र ? जयभीम मित्रांनो, बामसेफविषयी आमचे स्वतःला बहुजन, मुलनिवासी म्हणविणारे मित्र बराच उहापोह करतात की हे संघटन कसे मुलनिवासी लोकांसाठी आहे व बाह्यनिवासी अर्थात विदेशी लोकांशी कसा संघर्ष करीत आहेत हे सुध्दा दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सोबतच ह्या लढ्यात या संघटनेला कामगारांचे संघटन असल्यामुळे काही […]