beneficiary party


आपला हितकर्ता पक्ष कोणता ?

? सावधान ! सावधान ! सावधान : आपला हितकर्ता पक्ष कोणता ?? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात? आपला हितकर्ता कोण हे निवडतांना या पुढे फार सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला सुद्धा बुद्धी प्राप्त झाली आहे. त्या बुद्धीच्या बळावर तुम्ही सारासार विचारसरणीने तुमचे खरे हितकर्ते कोण? कोणता पक्ष तुमच्या साठी प्राणाची पर्वा न करता […]