movement


आमची खरी चळवळ कोणती ??

—जनविचारार्थ जारी— ?? आमची खरी चळवळ कोणती ???? A post written by, –Prashik Anand– जय भीम मित्रांनो, एक प्रश्न नेहमी माझ्या मनात येत असायचा तो असा कि या देशात आम्ही जी काही चळवळ राबवित असतो ती नेमकी चळवळ तरी कोणती?? कारण चळवळीचे बरेच नामकरण विविध मंडळी कडून होत आलेले आपण […]