karmavipaka


पुनर्जन्म, कर्मवीपाक सिद्धांत आणि पतित जनतेला रिपब्लिकन तत्वज्ञानाच्या रुजवणुकीची जाणीव करून देण्यासाठी समाजसेवी कार्यकर्त्यांची अत्यावश्यकता

? उघडा डोळे वाचा नीट ? ? बौद्ध तत्वज्ञानानुसार पुनर्जन्म, कर्मवीपाक सिद्धांत आणि पतित जनतेला रिपब्लिकन तत्वज्ञानाच्या रुजवणुकीची जाणीव करून देण्यासाठी समाजसेवी कार्यकर्त्यांची अत्यावश्यकता…या अनुषंगाने.. ? डॉ.बाबासाहेब म्हणतात… ?      बौद्ध तत्वज्ञानात पुनर्जन्म मानण्यात येतो असा दाखला लागलीच देण्यात येईल, परंतु त्या सिद्धातांचा आत्म्याशी  कोणत्याच अर्थाअर्थी संबंध नाही. बौद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत […]