ballot


प्राचीन प्रबुद्ध भारतातील रिपब्लिकन संस्कृतीत असणारी गुप्त मतदान यंत्रणा

? प्राचीन प्रबुद्ध भारतातील रिपब्लिकन संस्कृतीत असणारी गुप्त मतदान यंत्रणा? डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात?? बहुतेक सर्वांचा समज असा आहे की गुप्त मतदान पद्धती आपण इंग्रजापासून उचलली. अर्थात हाही गैरसमज आहे. ‘विनय पिटिकेत’ (Buddhist literature) गुप्त मतदानाची विशिष्ट व्यवस्था असे. त्यांना ‘सालपत्रकगृहे’ असे म्हणत. झाडाच्या सालीचा मतपत्रिका म्हणून उपयोग करीत. काही […]