Ambedkar


बाबासाहेबांचा विद्यार्थ्याना राजकीय संदेश

?बाबासाहेबांचा विद्यार्थ्याना राजकीय संदेश? ” आतापर्यंत जरी आपल्यातील बहुसंख्य विद्यार्थीवर्ग राजकीय लक्ष घालीत असलेला दिसला तरी त्याला राजकारण म्हणजे काय, त्यासाठी कोणत्या जबाबदार्‍या घ्याव्या लागतात आणी राजकीय घडामोडी यशस्वि करण्यासाठी कोणते मार्ग चोखाळावे लागतात याची निश्चीत जाणीव नव्हती. विश्वविद्यालयीन जीवनाची आणी आयुष्यातील खर्‍याखुर्‍या प्रश्नाची व राजकारणाची मी वर म्हटल्याप्रमाणे फारकत […]