Daily Archives: 17/06/2017


डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुढार्‍यांविषयी असलेले मत

? डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुढार्‍यांविषयी असलेले मत ? संकलन : अजय माळवे, आपणाला यावेळी मोठा समुद्र ओलांडून जावयाचे आहे . तेव्हा मी म्हणेन तेच नावाडी व चांगली नाव मला मिळाली पाहिजे, तरच मी नावेत पाय टाकीन . मोडकी नाव व कुचकामाचे नावाडी दिलेत तर मी नावेत मुळीच पाय ठेवणार नाही. […]


उठा, जागे व्हा आणि निधडेपणाने आपली राजकीय शक्ती मजबूत करा.

? उठा, जागे व्हा आणि निधडेपणाने आपली राजकीय शक्ती मजबूत करा.? ” भयभीताचे राजकारण आज चालणार नाही. आपल्याला जे पटते ते उघडपणे मांडले पाहिजे. त्यात सोंग व ढोंग किंवा लपवाछपवी नको. ज्या राजकारणामुळे लोकांत तेज व जागृती उत्पन्न होईल असे राजकारण हवे. जनतेत अग्नी आहे पण तो वारंवार फुलवला पाहिजे. […]