ssd blog


ब्राह्मणी सणोत्सव आणि बौद्धांची भूमिका

💥 ब्राह्मणी सणोत्सव आणि बौद्धांची भूमिका 💥 मित्रांनो, सर्वत्र साजरी करण्यात येणाऱ्या उधळपट्टीच्या दिवाळी सणाबाबत (हिंदू बांधवांच्या अनेक सणांपैकी एक मोठा सण, त्याद्वारे होणारे फायदे किती व तोटे किती हे त्या काळात होणाऱ्या नुसत्या ध्वनी-वायू प्रदूषणाचा अंदाज घेतला तरी ‘स्वच्छ भारत अभियानास’ काम मिळवून दिल्याचा आनंद दिवाळी साजरी करणाऱ्यांना झाल्यावाचून […]