dharma


सुसंस्कृत, उत्साही मन संवर्धनासाठी धर्माची अत्यावश्यकता !

? सुसंस्कृत, उत्साही मन संवर्धनासाठी धर्माची अत्यावश्यकता !? डॉ.बाबासाहेब म्हणतात– मनुष्यमात्राच्या उत्कर्षाला धर्म हि अत्यन्त आवश्यक वस्तू आहे. मला माहित आहे की कार्ल मार्क्सच्या वाचनामुळे एक पंथ निघाला आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे धर्म म्हणजे काहीच नाही. त्यांना धर्माचे महत्व नाही. त्यांना सकाळी ब्रेकफास्ट मिळाली, त्यात पाव, मलई, लोणी, कोंबडीची टांग वगैरे […]