dbaws


माझा धम्म बुद्धीवादावर व अनुभवावर आधारित आहे

महापरिनिर्वाण सुत्ता मध्ये तथागत बुद्धाने आनंदाला सांगितले आहे की,माझा धम्म बुद्धीवादावर व अनुभवावर आधारित आहे आणि म्हणून माझ्या अनुयायांनी मी सांगतो म्हणून सत्य आहे असे समजून अंधानुकरण करू नये. बुद्धिप्रामाण्य व अनुभव हा माझ्या धम्माचा मूलभूत पाया असल्याने कालमानानुरूप व परिस्तिथीनुसार त्याच्यात त्यांना बदल करता येतो. एवढेच नव्हे तर माझी […]